TEKNOL AQUA 1410-01

Trebeskyttelsesmiddel til flow coat / dypping

  • Trebeskyttelsesmiddel

TEKNOL AQUA 1410-01 er et vannbasert industrielt trebeskyttelsesmiddel til behandling av utendørs treverk over jord i risikoklasse 3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og dører. Produktet beskytter treoverflaten og det behandlede område mod svamp, som ødelegger treet eller misfarger det i henhold til EN 599-1. Dessuten blir treet mere dimensjonsstabilt.

Produktet beskytter treoverflaten og det behandlede område mot sopper, som ødelegger treet eller misfarger det i henhold til EN 599-1. Dessuten blir treet mere dimensjonsstabilt. Naudokite biocidus saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją. Bruk biosider sikkert. Les alltid merkelappen og produktinformasjonen før bruk.

TEKNOL AQUA 1410-01 minimerer fargeavvik ved etterfølgende transparente overflatebehandlinger. Nasjonale registreringer: NO-2014-0040.

Andre produktspesifikke dokumenter

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Treets fuktinnhold skal være: Vinduer og dører: ca. 13 % og bør ikke overstige 15 %. Kledning: bør ikke overstige 18 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. På grunn av fordamping må tørrstoffinnholdet i væsken justeres med vann med jevne mellomrom. Denne justeringen bygger på det målte tørrstoffinnholdet i væsken i systemet. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %.

Oppbevaring

Produktet oppbevares ved temperaturer over +5 °C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Må ikke oppbevares sammen med levnetsmidler og forstoffer.

Påføringsmetode

Følg anvisningen på etiketten.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 25 g/l
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Vann.
Farger Fargeløs.
Emballasje 20 l, 120 l, 1.000 l
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.