TEKNOL AQUA 1410-01

Trebeskyttelsesmiddel til flow coat / dypping

  • Trebeskyttelsesmiddel

TEKNOL AQUA 1410 er et vannbasert industrielt trebeskyttelsesmiddel til behandling av utendørs treverk over jord i risikoklasse 3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og dører.

Produktet beskytter treoverflaten og det behandlede område mot sopper, som ødelegger treet eller misfarger det i henhold til EN 599-1. Dessuten blir treet mere dimensjonsstabilt. Naudokite biocidus saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją. Bruk biosider sikkert. Les alltid merkelappen og produktinformasjonen før bruk.

TEKNOL AQUA 1410 minimerer fargeavvik ved etterfølgende transparente overflatebehandlinger.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. På grunn av fordamping må tørrstoffinnholdet i væsken justeres med vann med jevne mellomrom. Denne justeringen bygger på det målte tørrstoffinnholdet i væsken i systemet. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50%.

Oppbevaring

Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Må ikke oppbevares sammen med levnetsmidler og forstoffer.

Påføringsmetode

Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 25 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Tørketid – forsert tørking Tørretiden kan reduseres ved hjelp av tørke tunell. De anførte tider er retningsgivende og kan variere avhengig av trekvalitet, temperatur, luftfuktighet og ventilasjon.
Tynner Produktet leveres klart til bruk.
Rengjøring Vann.
Farger Fargeløs.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.