TEKNOL 1881

Alkydgrundfärg

  • Vattenburen
  • Grundfärg

Vattenburen alkydgrundfärg

Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga

Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar. Kan täckmålas med både dispersionsfärger och oljefärger

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 42 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 21 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatablad
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Torktid - hanterbar efter 1 h
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Utrustningen rengörs med vatten