TEKNOL 1881

Alkyd primer

  • Vandbaseret
  • Grunding

TEKNOL 1881 er en vandbaseret alkyd primer.

Anvendelse: Industriel grunding af træfacader og byggeelementer til træhuse. Beskytter træet indtil der påføres en topcoat. Topcoaten bør påføres hurtigst muligt, dog senest sommeren efter. Såvel vandbaseret som solventbaseret maling kan anvendes. Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 21 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Tørretid - håndteringstør 1 time
Fortynder Vand.
Rengøring Vand.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsænkning i vand kan også anbefales.