TEKNOL 1881

  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 21 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix