TEKNOL 1881

  • Premaz

Uporaba: Pred uporabo tega izdelka vprašajte proizvajalca, ali je izdelek primeren za izbrani predmet.

Priprava površine

Površina mora biti čista in suha. Vlažnost lesa mora biti nižja od 20 %.

Nanos

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Pogoji nanašanja

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti. Najprimernejše temperature za skladiščenje so med +10 °C in +25 °C.
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 21 g/l
Sijaj Mat
Sistem mešanja Teknomix
Razredčilo Voda.
Čistilo Voda.
Varnostna priporočila Glej varnostni list. OPOZORILO! Zaradi nevarnosti samovžiga je treba vse odpadke iz izdelka in umazane krpe itd. hraniti na ognjevarnem mestu v nepredušno zaprtih posodah. Potopitev v vodo je prav tako priporočljiva.