TEKNOL 1881

  • Premaz
Suha snov cca. 42 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 21 g/l
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix