TEKNOL 1881

Alkydipohjamaali

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

TEKNOL 1881 on vesiohenteinen alkydipohjamaali.

Käyttö: Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksimaalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä. Voidaan pintamaalata sekä dispersiomaaleilla että öljymaaleilla. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 21 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Kosketuskuiva 1 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.