TEKNOL 1881

Alküüdkruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

Vesialuseline alküüdkruntvärv.

Tööstuslik krunt puitfassaadidele ning puitmajade detailidele. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Kasutamine: Kaitseb puud, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Pinna eeltöötlus

Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Ladustamine

Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 21 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l (TEKNOL 1881 lahjendatud 1 : 1 veega) (märg kiht 125 μm, kuiv kiht 30 μm)
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 t
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.