TEKNOL 1881

Alküüdkruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

Vesialuseline alküüdkruntvärv.

Tööstuslik krunt puitfassaadidele ning puitmajade detailidele. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Kaitseb puud, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid.

Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 21 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Teoreetiline kulu 8 m²/l (TEKNOL 1881 lahjendatud 1 : 1 veega) (märg kiht 125 μm, kuiv kiht 30 μm)
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 t möödudes
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi