TEKNOL 1881

Alküüdkruntvärv

  • Vesialuseline
  • Kruntimine

TEKNOL 1881 on vesialuseline alküüdkruntvärv.

Kasutamine: Tööstuslik krunt puitfassaadidele ning puitmajade detailidele. Kaitseb puud, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel. Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Pinna eeltöötlus

Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Ladustamine

Ei tohi jäätuda. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 21 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.