TEKNOL 1881

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 21 g/l
Gloss
Tinting system Teknomix
Thinner
Clean up
Safety markings