TEKNOL 1881

  • Vanntynnet
  • Grunning

Bruksområder: Industriell overflatebehandling av trefasader og byggeelementer til trehus. Beskytter treet frem til det behandles med topcoat på byggeplassen eller fabrikken. Overflatebehandlingen må utføres så raskt som mulig, og senest den etterfølgende sommeren. Både vannbasert og løsemiddelbasert maling kan anvendes. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflaten må være ren og tørr. Treets fuktighet må være under 20 % av treets tørrvekt.

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.

Oppbevaring

Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 21 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av risikoen for selvantenning må søl av produktet, sprøytestøv og tilsmussede kluter oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette beholdere. Oppbevaring i vann kan også anbefales.