TEKNOL 1830-00

Grundfärg

  • Grundfärg

Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Denna produkt kan användas på trä som har blivit brandskydds impregnerat med fosforbaserad brandskyddsvätska. Färgen i sig själv ger ingen brandskyddande effekt. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga. Brandskydds impregnering skiljer sig mot brandskyddsfärg. Teknos innehar inga testresultat eller dokument som stödjer användningen av denna produkt på brandskydds impregnerat träsubstrat. Teknos frånsäger sig allt ansvar för produktens hållbarhet och dess estetiska utseende på väder exponerat virke som har brandskydds impregnerats.

Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar.

Förbehandling av yta

Ytan som ska behandlas måste vara torr, ren och fri från damm. Fukthalten i träet bör vara cirka 13% men ska inte överstiga 15%.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 7 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor;Teknomix
Teoretiskt spridningsområde Transparenta: ca 8 m²/l (våtfilm 130 g/m², torrfilm 23 µm ) Täckande: ca 10 m²/l (våtfilm 110 g/m², torrfilm 30 µm)
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Transparenta och täckande.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.