TEKNOL 1830-00

  • Kruntimine

Pinna eeltöötlus

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja tolmuvaba. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C Ei tohi jäätuda.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 7 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknocolor;Teknomix
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.