TEKNOL 1830-00

  • Premaz

Priprava površine

Obdelovana površina mora biti suha, čista in brez prahu. Vlažnost lesa mora biti cca. 13 % in ne sme presegati 15 %.

Pogoji nanašanja

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%.

Shranjevanje

Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. Hraniti v dobro zaprti posodi. Najprimernejše temperature za skladiščenje so med +10 °C in +25 °C. Ne sme zmrzniti.
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 7 g/l
Sijaj Mat
Sistem mešanja Teknocolor;Teknomix
Razredčilo Voda.
Čistilo Voda.
Barve
Pakiranje Na voljo v standardnih pakiranjih.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.