TEKNOL 1830-00

  • Grunt

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha, czysta i odkurzona. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 %

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C. Nie może zamarzać.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 7 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor;Teknomix
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.