TEKNOL 1830-00

Vannbasert grunning

  • Grunning

Industriell grunning av utvendig tre og prefabrikkerte enheter for trehus. Denne overflatebehandlingen kan brukes på trevirke som er FR-impregnert med fosforbaserte brannhemmende formuleringer. TEKNOL 1830-00 i seg selv har ingen brannhemmende egenskaper. Rådfør deg med produsenten før du bruker produktet, for å sjekke produktets egnethet for den aktuelle gjenstanden. FR-impregneringer er svært forskjellige fra FR-maling. Teknos har ikke dokumentasjon som støtter bruken av dette produktet over FR-impregneringsbehandling eller behandlede underlag. Teknos fraskriver seg derfor ethvert ansvar for produktets estetiske, ytelses- og forvitringsegenskaper hvis det brukes over FR-impregnert behandlet tre.

Industriell grunning av høvlet og sagskåren kledning av tre og deler til prefabrikkerte trehus. Spesielt egnet for grunning av brannimpregnert tre. Fargen i seg selv har ingen brannhemmende virkning. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

Beskytter trevirke inntil toppstrøket påføres på byggeplassen eller på fabrikken. Toppstrøket bør påføres så snart som mulig, senest i løpet av den første sommeren.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflaten som skal behandles må være tørr, ren og fri for støv. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 13% og bør ikke overstige 15%.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje. Egnet lagringstemperatur er +10°C - +25°C. Må ikke fryse.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 7 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor;Teknomix
Teoretisk dekkevne Transparent: ca. 8 m²/l (våtfilm 130 g/m², tørrfilm 23 μm) Dekkende: ca. 10 m²/l (våtfilm 110 g/m² μm, tørrfilm 30 μm)
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Farger Transparent og dekkende.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.