TEKNOL 1830-00

Vesiohenteinen pohjamaali

  • Pohjamaali

Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. Voidaan käyttää puulle, joka on palokyllästetty fosforipohjaisilla palosuojatuotteilla. Pinnoitteella itsellään ei ole palosuojausominaisuuksia. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Palosuojakyllästeet ovat hyvin erilaisia kuin palosuojapinnoitteet. Teknoksella ei ole tästä tuotteesta testituloksia tai dokumentteja, jotka tukevat tämän tuotteen käyttöä palosuojakyllästeen päällä. Sen vuoksi Teknos ei ota vastuuta tuotteen ulkonäkö-, toimivuus- ja säänkesto-ominaisuuksista, jos sitä käytetään palosuojakyllästetyn puun päällä.

Suojaa puuta, kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksimaalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Puun kosteuden tulee olla noin 13 %, ei yli 15 %.

Käsittelyolosuhteet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 7 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor;Teknomix
Teoreettinen riittoisuus Läpikuultava: n. 8 m²/l (märkäkalvo 130 g/m², kuivakalvo 23 µm) Peittävä: n. 10 m²/l (märkäkalvo 110 g/m², kuivakalvo 30 µm)
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Läpikuultava ja peittävä.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.