TEKNOL 1830-00

  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen, som skal behandles, skal være tør, ren og fri for støv. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 15 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke få frost.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 7 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknocolor;Teknomix
Fortynder Vand.
Rengøring Vand.
Nuancer
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.