TEKNODUR 0290

  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Topcoat
Volymtorrhalt ca. 50 %
Vikttorhalt ca. 650 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 470 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Godkännanden & Certifikat SS 185203