TEKNODUR 0290

Kontakt je alifatska izocijanatna smola.

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Uklonite s površine sve nečistoće koje bi mogle biti štetne za površinsku pripremu i bojenje. Odgovarajućim postupkom uklonite i soli topive u vodi. Površine treba adekvatno pripremiti za različite materijale: STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

MJEŠANJE KOMPONENTI: Treba uzeti u obzir "pot life" (vrijeme korištenja) za pripremanje odgovarajuće količine mješavine. Prije aplikacije treba komponentu A i B izmiješati u pravom omjeru. Temeljito miješati do dna posude za miješanje. Neadekvatno miješanje ili pogrešan omjer miješanja rezultira nesavršenostima u stvrdnjavanju i oštećenim svojstvima filma. Prije aplikacije očistite opremu sa propisanim razrjeđivačem. Prije upotrebe temeljito promiješati. Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,011 - 0,013".

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura boje mora biti min. +5° C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama. Kontakt reagira s vlagom u zraku. Otvoreni kontakt treba upotrijebiti u razdoblju od 14 dana.
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 488 g/l
Volatile organic compound (VOC) Istaknuta vrijednost HOS je prosječna vrijednost za tvorničke proizvode, te će stoga biti podložna varijacijama između pojedinačnih proizvoda obuhvaćenih ovim tehničkim podacima.
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 6 h (+23 °C)
Omjer miješanja 4:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sjaj Puni sjaj
Sustav za niansiranje Teknotint
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač Standardni razrjeđivači: TEKNOSOLV 9526 ili TEKNOSOLV 6220. Za ostale razrj. Pogledati Razrjeđivanje.
Čišćenje TEKNOCLEAN 6496
Boje Tvornički napravljene nijanse prema dogovoru.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. Kontakt i mješavina sadrže izocijanate. U slabo prozračenim prostorima i osobito jer se aplikacija vrši prskanjem treba upotrijebiti respirator sa vanjskim izvorom zraka. Za kratkotrajni ili povremeni rad može se koristiti i maska s kombiniranim filtrom A2-P2 uz dopunsku zaštitu oči i lica. Kontakt otvarajte pažljivo, jer se tijekom skladištenja može povećati tlak u spremniku.