TEKNODUR 0290

Polüuretaanpinnavärv ja -lakk

  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Pinnavärv

TEKNODUR 0290 on kahekomponentne polüuretaanpinnavärv. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnavärvina TEKNODUR-polüuretaansüsteemides terasel ja muudel metallpindadel. Eriti sobilik liiklus- ja transpordivahendite värvimiseks.

TEKNODUR 0290 moodustab kõrgläikiva UV-, ilmastikukindla ja mehaaniliselt vastupidava värvikihi. Erilise läike- ja toonipüsivuse saavutamiseks soovitatakse pind lakkida TEKNODUR 0290-polüuretaanlakiga. Värv vastab Rootsi standardile SS 185203.

Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Tahke aine kogumass ca 650 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 470 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 või TEKNOSOLV 6220
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496
Heakskiidud ja sertifikaadid SS 185203