TEKNODUR 0290

Polyuretaanipintamaali ja -lakka

  • UV-kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

TEKNODUR 0290 on kaksikomponenttinen polyuretaanipintamaali. Kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsi.

Käytetään teräs- ja metallipintojen pintamaalina TEKNODUR-polyuretaanijärjestelmissä. Soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muun kuljetuskaluston maalaukseen. Maali muodostaa korkeakiiltoisen kalvon, jolla on hyvä auringon UV-säteilyn ja mekaanisen rasituksen kestävyys. Kun pintamaalilta vaaditaan erittäin hyvää kiillon ja värisävyn kestoa, suositellaan kohteiden lakkausta TEKNODUR 0290 polyuretaanilakalla.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

KOMPONENTTIEN SEKOITUS: Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Maaliruisku ja sekoitusastiat puhdistetaan ennen käyttöä maalille soveltuvalla ohenteella. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,013".

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja kuivissa sisätiloissa, tiiviisti suljetuissa astioissa. Kovete reagoi ilman kosteuden kanssa, joten avattu koveteastia on säilytettävä huolellisesti suljettuna ja se suositellaan käytettäväksi 14 vrk kuluessa astian avaamisesta.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 488 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) maali: n. 470 g/l lakka: n. 520 g/l Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Käyttöaika 6 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Kiilto Täyskiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknotint
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 1 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 6 h (ISO 9117-5:2012)
Ohenne Vakio-ohenteet: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220. Muut tuotteelle soveltuvat ohenteet: ks. Ohentaminen.
Välineiden pesu TEKNOCLEAN 6496
Värisävyt Tehdassävyt sopimuksen mukaan.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. Tuotteen kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Ilmanvaihdon ollessa puutteellinen sekä erityisesti ruiskutusmaalauksen yhteydessä suosittelemme raitisilmanaamarin käyttöä. Lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa työssä voidaan käyttää hengityksen suojainta yhdistelmäsuodattimella A2-P2. Tällöin tulee huolehtia silmien ja kasvojen suojaamisesta. Koveteastia on avattava varovasti, koska astiaan saattaa varastoitaessa kehittyä painetta.