TEKNODUR 0290

  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Topcoat

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 50 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 650 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 470 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Blank
Tonesystem Teknotint
Godkjennelser og sertifikater SS 185203