TEKNODUR 0290

Farba i lakier poliuretanowy

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNODUR 0290 jest dwuskładnikową, poliuretanową farbą nawierzchniową. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych systemach powłokowych TEKNODUR na stal i inne metale. Specjalnie zalecany do malowania pojazdów i innego wyposażenia transportowego.

TEKNODUR 0290 tworzy powłokę o wysokim połysku, odporną na promieniowanie UV, czynniki mechaniczne i warunki atmosferyczne. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 0290 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość koloru. Farba odpowiada warunkom szwedzkiej normy SS 185203.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 470 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Połysk
System kolorowania Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Rozcieńczalnik Standardowe rozcieńczalniki: TEKNOSOLV 9526 lub TEKNOSOLV 6220
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Aprobaty i certyfikaty SS 185203