TEKNODUR 0290

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 650 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 470 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknotint
Dovoljenja & certifikati SS 185203