NORDICA PRIMER

Vattenburen alkydgrundfärg

  • Vattenburen

Vattenburen, alkydbaserad häftgrundfärg för träytor utomhus. Färgproduktgrupp 231 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Används på träfasader, ytterdörrar och övriga träytor utomhus, som övermålas med akrylat-, alkyd- eller oljefärg.

Förbehandling av yta

Omålade ytor rengörs från lossnande träfibrer, smuts och damm och behandlas vid behov med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Ytorna stryks med färglös grundolja ur WOODEX-serien och får sedan torka 1 dygn. Tidigare målade träytor som rengjorts från lossnande färg, träfibrer och orenheter behandlas vid behov med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Trä som är i dåligt skick byts ut. Bara träytor grundas med grundolja ur WOODEX-serien och får sedan torka 1 dygn. NORDICA PRIMER appliceras endast på bara träytor som behandlats enligt förbehandlingsinstruktionerna ovan, ej på gammal färgyta. Bara metallytor rengörs från lös rost, fett och smuts samt stålborstas, och grundmålas sedan med FERREX AQUA.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen appliceras med pensel, målningsborste eller spruta. Vid målning av träytor förtunnas färgen 5 - 10 % med vatten. Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 41 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter 3 timmar
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Emballage Vit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)