NORDICA PRIMER

Pohjamaali

  • Vesiohenteinen

Joutsenmerkitty vesiohenteinen puupintojen alkydivahvisteinen akrylaattipohjamaali ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 231. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Käyttö: Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla. Maalausjärjestelmä on Joutsenmerkitty, kun pohjamaalin kanssa käytetään Joutsenmerkittyä pintamaalia.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsitellään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivupesuaineella. Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Sen jälkeen pinnat pestään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivupesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. NORDICA PRIMER maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Jos maali levitetään ruiskulla, pinta on viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 33 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus 6 - 10 m²/l alustasta riippuen
Kosketuskuiva 2 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Valkoinen ja perusmaali 3. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Pakkauskoot Valkoinen ja perusmaali 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. KEMIALLISET OMINAISUUDET JA TURVALLISUUS Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Suositeltavat turvatoimet tuotteen käytössä: Turhaa ihokosketusta tulee välttää. Käytä maaliroiskeilta suojaavaa työvaatetusta. Käytä maaliroiskeilta suojaavia silmäsuojaimia. Ruiskumaalauksessa tulee välttää ruiskutussumun hengittämistä. Käytä hengityssuojainta, suodatintyyppi A P. Lisätietoa ja käyttöturvallisuustiedote: Tuotteen tuotesivu www.teknos.com
Hyväksynnät & sertifikaatit Joutsenmerkki,Avainlippu