NORDICA PRIMER

Pohjamaali

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen, alkydipohjainen puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 231. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsitellään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ja niiden annetaan kuivua 1 vrk. Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Sen jälkeen pinnat pestään tarvittaessa RENSAFACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ja niiden annetaan kuivua 1 vrk. NORDICA PRIMER maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle. Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta sekä teräsharjataan ennen maalausta ja pohjamaalataan FERREX AQUALLA.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla. Puupintojen maalauksessa maalia ohennetaan 5 - 10 % vedellä. Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 41 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,3 g/ml
Käytännön riittoisuus 6 - 10 m²/l alustasta riippuen
Kosketuskuiva 3 h kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi
Värisävyt Valkoinen ja väritön perusmaali 3. Voidaan sävyttää Teknomix-sävytysjärjestelmällä. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Pakkauskoot Valkoinen: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu