NORDICA PRIMER

Vanntynnet alkyd grunning

  • Vanntynnet

Vanntynnet alkydbasert helmatt vedheftsgrunning for treflater utendørs.

Vegger, dører m.m. treflater utendørs når de skal påføres med akrylat-, alkyd- eller oljemaling.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Umalte overflater rengjøres for løse trefibre, smuss og støv. Rengjør muggflater med RENSA FACADE fasaderenser. Påfør et strøk med klar impregneringsvæske fra WOODEX-serien og la tørke i en dag. Tidligere malte treflater som har fått fjernet gammel maling, løse trefibre og andre urenheter, vaskes om nødvendig med en RENSA FACADE fasaderenser. Tredeler som er i dårlig stand, erstattes med nye. Grunne overflater av bart treverk med fargeløst impregneringsvæske fra WOODEX-serien må tørke i 24 timer før overmaling. NORDICA PRIMER skal kun males på ubehandlet og impregnert tre, forberedt i henhold til overflatebehandlingsinstruksjonene ovenfor. Skal ikke benyttes ovenpå gammel maling. Rengjør metalloverflater for løs rust, fett og smuss, og benytt stålbørste på overflatene før metalloverflatene males med FERREX AQUA.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk. Påfør med pensel eller spray. For maling av treflater fortynn malingen ca 5 - 10% med vann. Hvis malingen påføres med spray, skal overflaten ferdigbehandles med en børste for å sikre vedheftet.

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr. Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 41 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tørketid – håndteringstørr etter 3 timer
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Emballasje Hvit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Base 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.