NORDICA PRIMER

Vesialuseline alküüdkrunt

  • Eriline nake
  • Vesialuseline

Vesialuseline alküüdipõhine täismatt nakkekrunt puitpindadele välistingimustesse.

Alküüd-, akrülaat- ja õlivarvidega ülevärvitavad seinad, uksed jt puitpinnad välistingimustes.

Pinna eeltöötlus

VÄRVIMATA PINNAD puhastatakse puidukiududest, tolmust ja mustusest. Puhasta hallitanud kohad RENSA FACADE fassaadipesuainega. Kanna pinnale kiht WOODEX AQUA BASE kruntimmutit ja lase kuivada üks ööpäev. EELNEVALT VÄRVITUD puitpindadelt eemaldatakse nõrgalt kinnitunud värv, eemaldatakse puidukiud ja muud segavad tegurid, pestakse vajadusel FACADE CLEANERiga. Halvas seisukorras puitosad asendatakse uutega. Paljad puitpinnad krunditakse WOODEX AQUA BASE kruntimmutiga ja lastakse kuivada üks ööpäev. NORDICA PRIMERiga värvitakse ainult paljast puitu vastavalt juhistele, mitte vanale värvikihile. Puhasta METALLPINNAD lahtisest roostest, rasvast ja mustusest ning traatharja metallpinnad enne FERREX AQUAga kruntimist.

Pealekandmine

Enne kasutamist korralikult läbi segada. Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Puitpindade värvimisel lahjenda värvi 5-10% veega. Kui värv kantakse pinnale pihustiga, tuleb kiht nakke suurendamiseks üle pintseldada.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus peab jääma alla 20% kuiva puidu kaalust. Värvimise ja kuivamuise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 41 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Kuivamisaeg - puutekuiv 3 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid Valge: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Alusvärv 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki värvijääke, pihustisumu ja määrdunud lappe hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp