NORDICA PRIMER

  • Vandbaseret

Alkydbaseret, helmat hæftegrunder til træoverflader udendørs.

Vægge, døre, udvendige træoverflader, som skal overfladebehandles med akryl-, alkyd- eller oliemaling.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 41 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Fortynder Vand
Rengøring Vand
Emballage Hvid: 0,9 l, 2,7 l, 9 l Base 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere, alternativt bør affaldet afbrændes. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.