NORDICA PRIMER

Wodorozcieńczalny grunt alkidowy

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny, matowy, alkidowy grunt poprawiający przyczepność.

Ściany, drzwi, itp. drewniane powierzchnie zewnętrzne, pomalowane następnie farbami akrylowymi, alkidowymi lub olejnymi.

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie: oczyścić powierzchnię z kurzu, zabrudzeń i odstających włókien. Usunąć pleśń za pomocą środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Nałożyć warstwę bezbarwnego WOODEX AQUA BASE. Pozostawić na jeden dzień do wyschnięcia. Uprzednio malowane powierzchnie: usunąć słabo przyczepną farbę i odstające włókna z drewnianych powierzchni. W razie potrzeby umyć środkiem czyszczącym do elewacji RENSA FACADE. Powierzchnie zgniłe i zagrzybione wymienić na nowe. Niezabezpieczone powierzchnie drewniane zagruntować bezbarwnym WOODEX AQUA BASE i pozostawić na jeden dzień do wyschnięcia. Nakładać NORDICA PRIMER tylko na niezabezpieczone powierzchnie drewniane, przygotowane zgodnie z powyższymi wskazówkami. Nie stosować jako warstwę nawierzchniową na stare powłoki. Powierzchnie metalowe oczyścić z tłuszczu, zabrudzeń i szczotkować. Pokryć niezabezpieczone powierzchnie przy pomocy FERREX AQUA.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub natryskiem. W przypadku malowania powierzchni drewnianych, zaleca się rozcieńczyć farbę wodą (ok. 5-10%). Przy aplikacji za pomocą natrysku, powierzchnię należy zmatowić, aby poprawić przyczepność.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 41 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 3 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania Biały: 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Baza 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.