utomhuskulörer

Här hittar du kulörer för träfasader utomhus.
Klicka på kulörnamnet för att få upp ett större bildprov. 

Ditt val av utomhuskulör påverkas inte bara av dina egna preferenser utan också av kringliggande byggnader, landskapet, planbestämmelser och byggnadens arkitektur. Färgkartan för utomhusmålning hjälper dig att välja kulör på byggnader. Den innehåller kulörer som passar både i naturen och i stadsmiljöer.

Några tumregler att tänka på när du ska välja kulör på färg utomhus:

1.       Det omgivande landskapet och byggnaderna omkring påverkar hur kulörer uppfattas, liksom årstiden, tiden på dygnet och vädret.

2.       En målad fasad som betraktas på avstånd ser något ljusare och mer färgmättad ut än ett färgprov som ses på nära håll.

3.       Det är en god idé att välja utomhuskulör utifrån en provmålning på byggnaden som ska målas. Provmålningen bör göras tillräckligt stor och färglagret helt täckande. Det bästa sättet att jämföra färgalternativ är att provmåla dem på rejält avstånd från varandra och på olika väggar på byggnaden.

4.       Strukturen på den målade ytan påverkar hur kulören uppfattas. På en ojämn sågad träyta upplevs kulören som något mörkare än på en jämnare hyvlad yta.

5.       Ljusa byggnader sticker ut mer från omgivningen och syns på längre håll än mörkare byggnader.