INFRALIT PE 8316-05

Zinkpolyesterpulverfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Pulverfärg
  • Grundfärg

INFRALIT PE 8316-05 är TGIC-fri polyesterpulverfärg baserad på polyesterharts. Vid förhöjd temperatur smälter pulvret och förnätas så att den slutliga färgfilmen bildas.

INFRALIT PE 8316-05 lämpar sig i första hand för metallytor som blästrats till förbehandlingsgrad Sa 2½, då konstruktionen kommer att utsättas för hård korrosionspåkänning. Färgen är främst avsedd för att användas som grundfärg.

INFRALIT PE 8316-05 bildar vid uthärdningen ett mekaniskt beständigt skikt som har god rostskyddsförmåga. Ytan kan övermålas med INFRALIT pulverfärg eller med övriga lämpliga färger. I avsikt att blott smälta upp grundfärgen före applicering av täckfärg bör detta diskuteras med Teknos försäljningsavdelning. Vid övermålning måste överbränning av INFRALIT PE 8316-05 pulverfärg undvikas. Om grundfärgens inbränningstemperatur är högre än 205°C, kan adhesionen mellan färgskikten försvagas. Vi rekommenderar att vidhäftningen mellan färgskikten kontrolleras när direkteldad gasugn används för tvåskiktsmålning.

Glans Halvblank
Sprutning CORONA
Härdtid 15 min/190°C (metall temperatur)
Glans 50-80