INFRALIT PE 8316-05

Zink polyester pulvermaling

  • Korrosion beskyttende
  • Pulver
  • Grunding

INFRALIT PE 8316-05 er et TGIC-fri polyester pulver baseret på solid polyester harpiks indeholdende metallisk zink, som har gode korrosionsbeskyttende egenskaber. Ved højere temperatur smelter pulveret og hærder, så den endelige malingsfilm dannes.

INFRALIT RE 8316-05 er især velegnet til lakering af stål overflader sandblæst til Sa 2½, hvor konstruktioner udsættes for et kraftigt korrosivt miljø. Produktet er primært udviklet til anvendelse som primer. INFRALIT PE 8316-05 danner en mekanisk og kemisk resistent film, som har en god korrosionsbestandighed. Overfladen kan behandles med en INFRALIT pulvermaling eller andet passende maling. Kontakt venligst Teknos salgsafdeling, hvis hensigten er, kun at smelte primeren inden topcoat påføres. Overbrænding af INFRALIT PE 8316-05 pulvermaling skal undgås når der overfladebehandles. Hvis ovntemperaturen ved primeren er højere end 205 °C vil vedhæftningen mellem de to lag svækkes. Vi anbefaler, at vedhæftningen tjekkes når der anvendes direkte fyret gasovn ved to-lags maling.

Forbehandling

STÅLOVERFLADER: Fedt og snavs fjernes. Derudover sandblæstring til mindst renhedsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1) og/eller en egnet kemisk overfladebehandling. VARMGALVANISEREDE OG ZINKGALVANISEREDE OVERFLADER: Fedt, snavs og hvid rust fjernes f.eks. ved alkalivask. Afhængigt af eksponeringsforholdene, kan kromatering eller alternativt en egnet kemisk forbehandling også være påkrævet. Når INFRALIT 8316-05 anvendes som grunder under INFRALIT polyester pulver anbefales det, at slibe overfladen med ting sandpapir for at opnå en god vedhæftning mellem lagene. INFRALIT 8316-05 kan også anvendes alene, hvis den grå farve kan accepteres. Anbefalet minimum lagtykkelse er så 80 µm.

Opbevaring

Holdbarhed er mindst 18 måneder under tørre og kølige forhold, når temperaturen under opbevaring og transport er maks. +25 °C. Vær særlig opmærksom i perioder med høje temperaturer. Undgå opbevaring tæt på varmekilder og varmeapparater i lastbiler og på lagre. Må ikke opbevares i direkte sollys. Den anbefalede udløbsdato for pulver, der er opbevaret i henhold til instruktionerne, vises på emballagens etiket.
Glans Halvblank
Praktisk rækkeevne Ca. 6 m²/kg afhængigt af lagtykkelsen.
Sprøjtning CORONA
Hærdetid 15 min/190°C (metal temperature)
Nuancer Mørkegrå.
Emballage 20 kg.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Selve pulveret er flammesikkert, men sammen med luft kan det danne en eksplosiv blanding, som antændes ved tilstedeværelse af tilstrækkelig antændelsesenergi. Den nedre eksplosive grænse for typiske pulverlakker ligger på mellem 20 g/m³ og 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Ventilation af sprøjteboksen bør justeres således, at luftkoncentrationen er mindre end 50 % af den nedre eksplosive grænseværdi. Ved udregning af pulverkoncentrationen i sprøjteboksen er aflejringen af pulver på arbejdsstykket ikke medregnet. For at undgå, at pulver fra boksen flyver ud i de nærliggende arbejdsområder, må luftstrømmens hastighed i boksens åbninger ikke falde til under 0,5 m/s. Sprøjtemalere bør bære støvmasker og beskyttelseshandsker. Stænk af pulver på huden bør vaskes af med vand og sæbe. Svejsning bør undgås på grund af zinkindholdet i pulveret.