INFRALIT PE 8316-05

Tsinkpolüesterpulber

  • Korrosioonikindel
  • Pulbervärv
  • Kruntimine

INFRALIT PE 8316-05 on metallilist tsinki sisaldav tahkel polüestervaigul põhinev TGIC-vaba pulbervärv, millel on väga head korrosioonivastased omadused. Kõrgendatud temperatuuril pulber sulab, kõveneb ja moodustab lõpliku värvikile.

INFRALIT PE 8316-05 sobib põhiliselt kasutamiseks pritspuhastusastmeni Sa 2½ puhastatud teraspindadel, kui konstruktsioonid puutuvad kokku tugeva korrosioonikeskkonnaga. Toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt kruntvärvina. INFRALIT PE 8316-05 moodustab mehaaniliselt vastupidava värvikile, millel on head korrosioonivastased omadused. Pinna võib üle katta INFRALIT pulbervärviga või mõne muu sobiva värviga. Kui krunt kavatsetakse enne pealiskihi pealekandmist ainult sulatada, tuleks ühendust võtta Teknose müügiiosakonnaga. Ülevärvimisel tuleb vältida INFRALIT PE 8316-05 pulbervärvi üleküpsetamist. Kui krundi küpsemistemperatuur on kõrgem kui 205°C, võib kihtidevaheline nake väheneda. Kui kahekihilisel värvimisel kasutatakse otseküttega gaasiahju, soovitame kontrollida kihtidevahelist naket.

Pinna eeltöötlus

TERASPINNAD: Eemaldage rasv ja mustus. Pärast seda pritsipuhastus vähemalt ettevalmistusastmeni Sa 2½ (ISO 8501-1) ja/või sobiv keemiline eeltöötlus. KUUMTSINGITUD JA TSINK-ELEKTROMAADITUD PINNAD: Eemaldage rasv, mustus ja valge rooste nt. leelispesuga. Olenevalt kokkupuutetingimustest on vaja ka kroomimist või sobivat keemilist eeltöötlust. Kui INFRALIT PE 8316-05 kasutatakse kruntvärvina teiste INFRALIT polüesterpulbrite all, on soovitatav pind esmalt lihvida peene liivapaberiga, et saada kihtide vahel parim võimalik nake. INFRALIT PE 8316-05 võib kasutada ka üksi, kui hall alustoon on sobilik. Soovitatav minimaalne kilepaksus on siis 80 µm.

Ladustamine

Säilivusaeg on minimaalselt 18 kuud kuivades ja jahedates tingimustes, kui temperatuur ladustamise ja transpordi ajal on max. +25°C. Erilist hoolt kanda kuumaperioodil. Väldi ladustamist küttekehade läheduses, autode kütteseadmete juures. Ära ladusta otsese päikese käes. Pulbervärvi soovituslik säilivusaeg vastavalt instruktsioonile on näidatud etiketil.
Läige Poolläikiv
Praktiline kulu Ca 6 m²/kg sõltuvalt kihipaksusest.
Pihustamine CORONA
Kõvenemisaeg 15 min/190°C (metalli temperatuur)
Toonid Tumehall.
Pakendid 20 kg.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. Pulber ise on mittesüttiv, kuid õhuga kokku puutudes võib see moodustada plahvatusohtliku segu, mis piisava süüteenergia olemasolul süttib. Tüüpiliste pulbervärvide alumine plahvatuspiir on vahemikus 20 g/m³ kuni 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8. väljaanne, 2020). Pritsimiskabiini ventilatsioon tuleks reguleerida nii, et pulbri kontsentratsioon õhus oleks alla 50% alumisest plahvatusohtlikkuse piirväärtusest. Pulbri kontsentratsiooni arvutamisel pihustuskabiinis ei võeta töödeldavale detailile ladestunud pulbrit arvesse. Et takistada pulbri levimist kambrist tööruumi, ei tohiks õhu liikumiskiirus kambri avades olla alla 0,5 m/s. Pulbri pihustamisel tuleks kasutada hingamiskaitset ja kaitsekindaid. Nahale nakkunud pulber peatakse maha seebi ja veega. Pulbri tsingisisalduse tõttu tuleb keevitamist vältida.