INFRALIT PE 8316-05

  • Corrossie beschermend
  • Poedercoating
  • Grondverf

Voorbereiding van het oppervlak

STALEN OPPERVLAKKEN: Verwijder vet en vuil. Daarna minimaal stralen tot voorbereidingsgraad Sa 2½ (ISO 8501-1) en/of een geschikte chemische voorbehandeling. THERMISCHE VERZINKTE EN ZINK-ELEKTROPLATEERDE OPPERVLAKKEN: Verwijder vet, vuil en witte roest door b.v. alkalisch wassen. Afhankelijk van de blootstellingsomstandigheden is ook chromateren, of als alternatief een geschikte chemische voorbehandeling, vereist.

Opslagruimte

De houdbaarheid is minimaal 18 maanden in droge en koele omstandigheden wanneer de temperatuur tijdens opslag en transport maximaal +25°C is. Wees extra voorzichtig tijdens seizoenen met hoge temperaturen. Vermijd opslag in de buurt van warmtebronnen en verwarmingen in vrachtwagens en opslagplaatsen. Bewaar niet in direct zonlicht. De aanbevolen houdbaarheidsdatum van de poedercoating die volgens de instructies is opgeslagen, staat vermeld op het verpakkingsetiket.
Glans Zijdeglans
Praktisch rendement Ongeveer 6 m²/kg afhankelijk van de laagdikte.
Spuiten CORONA
Uithardingstijd 15 min/190°C (metaaltemperatuur)
Kleuren
Verpakkingen 20 kg.
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). Het poeder zelf is niet brandbaar, maar kan met lucht een explosief mengsel vormen dat bij voldoende ontstekingsenergie ontbrandt. De onderste explosiegrens van typische poedercoatings ligt tussen 20 g/m³ en 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). De ventilatie van de spuitcabine dient zodanig te worden afgesteld dat de poederconcentratie in de lucht minder is dan 50% van de onderste explosiegrenswaarde. Bij de berekening van de poederconcentratie in de spuitcabine wordt geen rekening gehouden met het op het werkstuk neergeslagen poeder. Om te voorkomen dat poeder uit de cabine in aangrenzende werkruimten terechtkomt, mag de snelheid van de luchtstroom in de openingen van de cabine niet lager zijn dan 0,5 m/s. Spuiters moeten stofmaskers en beschermende handschoenen dragen. Eventuele poederspatten op de huid moeten worden afgewassen met water en zeep.