INFRALIT PE 8316-05

Sink polyester pulver

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Pulverlakk
  • Grunning

INFRALIT PE 8316-05 er et TGIC-fritt pulverlakk basert på solid polyesterharpiks som inneholder metallisk sink, som har svært gode anti-korrosjonsegenskaper. Ved forhøyet temperatur vil pulveret smelte, herde og danne den endelige malingsfilmen.

INFRALIT RE 8316-05 er hovedsaklig egnet til lakkering av stål overflader sandblåst til forberedelsesklasse Sa 2½, når konstruksjonen vil bli utsattfor hard korrosjonspåkjenning. INFRALIT PE 8316-05 danner en mekanisk og kjemisk resistent film, som har god korrosjonsbestandighet. Overflaten kan behandles med en INFRALIT pulvermaling eller annen passende maling. Overbrenning av INFRALIT PE 8316-05 pulvermaling skal unngås når det overflatebehandles. Hvis ovnstemperaturen på primeren er høyere enn 205 °C vil vedheftet mellom de to lagene svekkes. Vi anbefaler, at vedheftingen sjekkes når det anvendes direkte fyrt gassovn ved to-lags maling.

Forbehandling

STÅLOVERFLATER: Fett og smuss fjernes. I tillegg sprengning minst til forbehandlingsgrad Sa 2½ (SFS - ISO 8501-1) og/eller en egnet kjemisk forbehandling. VARMGALVANISERT OG SINK-ELEKTROPOLERT OVERFLATER: Fjern fett, smuss og hvitrust ved f.eks. alkalisk vask. Avhengig av eksponeringsforholdene kreves det også kromatering eller alternativt en passende kjemisk forbehandling. Når INFRALIT PE 8316-05 brukes som primer under andre INFRALIT polyesterpulver, anbefales det at overflaten først slipes med et fint sandpapir for å få best mulig vedheft mellom lagene. INFRALIT PE 8316-05 kan også brukes alene dersom den grå fargen kan aksepteres. Den anbefalte minste filmtykkelsen er da 80 µm.

Oppbevaring

Lagringstiden er minimum 18 måneder under tørre og kjølige forhold når temperaturen under lagring og transport er maks. +25 °C. Vær spesielt forsiktig under høye temperaturer. Unngå å lagre nær varmekilder og varmeovner i lastebiler og lager. Ikke oppbevar i direkte sollys. Den anbefalte utløpsdatoen for pulverlakken som er lagret i henhold til instruksjonene, vises på pakningsetiketten.
Glans Halvblank
Praktisk dekkevne Ca. 6 m²/kg avhengig av lagtykkelse.
Sprøyting CORONA
Herdetid 15 min/190°C (metall temperatur)
Farger Mørk grå.
Emballasje 20 kg.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. Pulveret i seg selv er ikke brennbart, men med luft kan det danne en eksplosiv blanding som i nærvær av tilstrekkelig tenningsenergi kan antenne. Den nedre eksplosjonsgrensen for typiske pulverlakker er mellom 20 g/m³ og 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Ventilering av sprøyteboksen bør justeres sånn at luftkonsentrasjonen er mindre enn 50 % av den nedre eksplosive grenseverdien. Ved beregning av pulverkonsentraasjonen i sprøyteboksen, er avleiringen av pulveret på arbeidsstykket ikke medregnet. For å unngå utslipp av pulver fra sprøyteboksens til tilstøtende arbeidsrom, må luftstrømningshastigheten i sprøyteboksens åpninger ikke falle under 0,5 m / s. Sprøytelakkerer skal bære støvmaske og vernehansker. Spor av pulver på huden bør vaskes av med vann og såpe. Sveising bør unngås på grunn av sinkinnholdet i pulveret.