INERTA 205

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 100 %
Vikttorhalt ca. 1500 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 30-40 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 205 HARDENER
Glans Blank