INERTA 205

Epoksipinnoite

INERTA 205 on nestemäiseen epoksihartsiin perustuva, liuotteeton, kaksikomponenttinen epoksipinnoite.

Käytetään teräs- ja betonipinnoille.

INERTA 205 on erittäin kulutuksenkestävä ja se tarttuu hyvin asteeseen Sa2½ suihkupuhdistettuun teräs- ja alumiinipintaan sekä betoniin. Pinnoite kestää hyvin vettä, kemikaaliliuoksia, rasvaa ja eräitä liuotteita myös upotusrasituksessa. Vesiupotuksessa lämpötila ei saa nousta yli +40°C. Muissa kemikaaleissa korkein sallittu lämpötila määritetään tapauskohtaisesti.

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 100 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1500 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 0 g/l
Käyttöaika 30-40 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 205 HARDENER
Kiilto Kiiltävä
Pölykuiva 6 h kuluttua
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506.