INERTA 205

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1500 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 30-40 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 205 HARDENER
Połysk Połysk