INERTA 205

Epokate

INERTA 205 on kahekomponentne lahustivaba vedelal epovaigul põhinev epovärv.

Kasutatakse teras- ja betoonpindadel.

Täielikult kõvenenuna on INERTA 205 lõhnatu, maitsetu ning ei sisalda midagi tervisele kahjulikku. Seda kasutatakse toiduainetööstuse pindadel, sh. joogiveemahutites (aruanne nr. ELI0447/90 Soome Tehniline Uurimiskeskus). iNERTA 205 nakkub hästi pritspuhastatud terasega (Sa 2½), alumiiniumi ja betooniga. Sellel on suurepärane nakkepüsivus. Pinnakate talub hästi vett, keemilisi ühendeid, rasva ja erinevaid lahusteid ka uputustingimustes. Uputuskeskkonnas ei tohi temperatuur olla kõrgem kui +40°C. Teiste kemikaalide puhul on kõrgeimad temperatuurid määratud individuaalselt. INERTA 205 kantakse pinnale õhuvaba pihustiga kihipaksusteni 2 x 125 µm.

Kuivainesisaldus ca 100 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1500 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 30-40 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 205 HARDENER
Läige Läikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 6 h
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 6060 toidutööstusesse, mujale TEKNOSOLV 9506