INERTA 205

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 100 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1500 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 0 g/l
Pot-life 30-40 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA 205 HARDENER
Glans Blank