INERTA 205

Varnostni listi

Suha snov cca. 100 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1500 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 30-40 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 205 HARDENER
Sijaj Sijaj