INERTA 205

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1500 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 30-40 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 205 HARDENER
Glans Blank