EPINOX 74-01

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 360 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 3,5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Glans Matt