EPINOX 74-01

  • Ķīmiski izturīgs
  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Nodilumizturīgs
  • Starpslānis
  • Grunts

Safety data sheet

Solids abt. 60 % by volume
Total mass of solids abt. 1300 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 360 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Mixing ratio 3,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Gloss Matēta