EPINOX 74-01

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Międzywarstwa
  • Grunt

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 60 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 360 g/l
Czas przydatności do stosowania 3,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3,5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 7,5 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564, TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564, TEKNOSOLV 9506