EPINOX 74-01

  • Kemisk resistens
  • Korrosion beskyttende
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Mellembehandling
  • Grunding

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 60 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 360 g/l
Pot-life 3,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 3,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Glans Mat