EPINOX 74-01

  • Kemikaalikindel
  • Korrosioonikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 60 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 360 g/l
Segu kasutusaeg 3,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 3,5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Läige Matt