EPINOX 74-01

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 60 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 360 g/l
Käyttöaika 3,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 3,5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Kiilto Himmeä