EPINOX 74-01

  • 2-komponentna
  • Vmesni premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 60 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 360 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 3,5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Sijaj Mat