EPINOX 74-01

  • Kjemisk resistens
  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 60 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 360 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 3,5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: EPINOX 74-01 UTWARDZACZ
Glans Matt